Hi, I’m Coach Tom

“โค้ชนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ”

อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พรมอินถา (โค้ชต้อม) จากเด็กนักฟุตบอลข้างถนน สู่นักธุรกิจ จากค่าตัวหลักร้อยสู่ห้าหลักต่อวันในเวลาไม่ถึงปี จากนักกิจกรรมและแกนนำนักศึกษา สู่การเป็น โค้ชที่ส่งมอบแรงบันดาลใจให้ผู้คน มากกว่า 100 องค์กรร่วมทศวรรษ “โค้ชนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและโค้ชด้านการพัฒนาพรสวรรค์” ผู้สะท้อน ให้ทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน หรือกระทั่งเจ้าของกิจการ ได้ค้นพบแรงบันดาลใจ ความฝัน ชัดเจนกับเป้าหมาย มีแรงขับเคลื่อนต่อสู้กับชีวิตในทุกสภาวะอย่างมีพลัง เจ้าของการโน้มน้าวที่จะสะกดคนฟังตั้งแต่ประโยคแรกที่ได้สัมผัสพร้อมพันธะสัญญาที่จะสร้างผู้นำยุคใหม่ที่ก้าวข้ามข้อจำกัด สู่อิสรภาพทางความคิดกับการสร้างอนาคตที่ใช่ในแบบของตัวเองและสร้างความแตกต่างที่ทรงคุณค่ากับผู้คน

MY EXPERIENCES

วิทยากร,โค้ชนักสร้างองค์กรแห่งแรงบันดาลใจ และการสร้างทีมด้วยจุดแข็ง
(Talk-Show,Coaching,Training) Service,Sale,Self

“มนุษย์คนหนึ่งที่มีฝัน”

จากนักศิลป์กวาดที่2เรียบทุกระดับรายการ จากเด็กนักบอลข้างถนน เด็กช่างปานกลางที่ไม่ชัดกับฝันของตัวเอง เข้าสู่การทำธุรกิจตั้งแต่อายุ 19 และประสบความสำเร็จภายใน 2 ปี แล้ววิกฤตก็เข้ามาทำให้ทุกๆสิ่งล้มสลายยกเว้นทักษะที่ถูกนำมาใช้ในเวลาตลอด 10 กว่าปีต่อมา เริ่มต้นจากนักกิจกรรมในปี พ.ศ.2547และทำฝึกอบรมเป็นต้นมา จนได้ศึกษาและนำกระบวนการโค้ชในด้านการสร้างความสำเร็จ ให้กับนักกีฬา เมื่อปี พ.ศ.2549 ผสมผสานกับกระบวนการโค้ชชิ่ง จากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานจาก ICF พ.ศ.2555 พร้อมกับการ ประยุกต์กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบที่สร้างความสุข สนุกสนาน และการเป็นนักจัดกระบวนการและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทั้งในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและด้านธุรกิจทางด้านการศึกษาและธุรกิจที่มีเครื่อข่ายสาขามากกว่า300แห่งทั่วประเทศ จนตัดสินใจเข้าสู่การสร้างธุรกิจการโค้ชและฝึกอบรมอย่างเต็มตัว สู่การเป็น Public Speaking,Life/Executive Coach ภายใต้รูปแบบสนุก เติมเต็ม แตกต่างที่สร้างแรงบันดาลใจสู่การลงมือทำตามฝัน…เพิ่มเติม

Communication

90%

Language

70%

Creative

60%

Funy

80%

MY MISSION

Launched on February 20, 2013

Strengths Finder

Take a look at Strengths Finder

Portfolio

ประวัติและผลงาน “โค้ชต้อม”

โค้ชต้อม (นายพันธ์ศักดิ์ พรมอินถา)
โค้ช, วิทยากร และผู้อำนวยการ
Coach, Facilitator and Trainer

บริษัท โค้ชต้อม(ไทยแลนด์)
ให้บริการ : การโค้ชและสอนให้เป็นโค้ช สำหรับผู้นำ ด้วยเทคโนโลยีในการพัฒนาจุดแข็งและการจัดการมาเฟียในองค์กรสู่ทีมที่แข็งแกร่ง

คุณวุฒิ

  • Strength Coach Certified
  • Certified Trainer By BNI Thailand
    ที่มีผู้ประกอบการมาก 1,300 คนทั่วประเทศ ที่ต้องเข้ารับการอบรมทุกๆปี ๆ ละ 10 รุ่น
  • Certified life Coach
  • NLP Certificate Courses

ประสบการณ์ 

  • 13 ปีกับการเป็นเทรนเนอร์ ในเรื่องของ การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
  • 7 ปี กับการโค้ช ผู้บริหารและผู้นำ และสอนให้ผู้นำเป็นโค้ชเพื่อใช้ในการบริหารคนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทอท.(AOT)
2. กระทรวงสาธารณสุข
3. บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ Jack’n Jill
4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)/ธนชาตเทรนนิ่ง
6. บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด (ผู้ดูแลและเป็นเจ้าของ 7-11 ใน 3 จังหวัด ที่มีจำนวนมากกว่า 350 สาขาในปัจจุบัน)
7. บริษัท ซีแอนด์ ฮิล จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพ ISO และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
8. บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด
9. บริษัท เชียงใหม่มายโฮม จำกัด หรือ ในนาม ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ เชียงใหม่
10. บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จํากัด
11. คณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ,มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,ม.เชียงใหม่,ม.นอร์ท เชียงใหม่
12. อื่นๆ เช่น หนังสือ “หาจุดแข็งเจอก่อน สำเร็จเร็วกว่า”, นิตยาสาร FineDAE ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

อื่นๆ ฯลฯ มากกว่า 200 องค์กร ตลอด 14 ปี